Řešíte vysoké náklady na energie?


Současné vysoké ceny komodit nikoho ze spotřebitelů netěší. Není však ve vaší moci je ovlivnit. Pojďte se zabývat tím, co máte ve svých rukou. Spotřebou.

 
Zlaté pravidlo: nepodcenit přípravu!

Celá řada subjektů řeší zásadní problém. Chtějí řešit své vysoké náklady na energie a často neví přesně jak. V dobré víře se pak obrátí na své okolí a často sáhnou po nejlevnější nabídce na jakékoliv řešení.

Čtěte více

S čím vám umíme pomoct?

Pasportizace objektu
 • Zákres půdorysu
 • Pasportizace osvětlení
 • Schéma vytápění
 • Výpočet tepelné ztráty
 • Virtuální prohlídka

Analýza potenciálu úspor
 • Analýza spotřeb energií
 • Identifikace slabých míst
 • Návrh snížení spotřeby a soběstačnost
 • Modely financování
 • Harmonogram realizace

Analýza vnitřního prostředí
 • Měření intenzity osvětlení
 • Měření kvality osvětlení
 • Měření kvality ovzduší, teploty a vlhkosti
 • Měření akustiky
 • Celkové zhodnocení

Finanční zdraví dodavatelů
 • Scoring
 • Bilance, účetní rozvahy
 • Podrobná mapa vztahů
 • Přehled hodnoty závazků
 • Hodnocení rizika úpadku
Pasportizace veřejného osvětlení
 • Přehled svítidel v obci
 • Mapový podklad
 • Digitální aplikace
 • Doporučení k optimalizaci
 • Sledování nákladů na provoz VO
Projekční a inženýrská činnost
 • Dokumentace pro účely získání dotace
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Kompletní inženýring zakázky
Pasportizace městského majetku
 • Pasport zeleně
 • Pasport městského mobiliáře
 • Pasport produktovodů
 • Pasport místních komunikací
 • Pasport dopravního značení
Zadávání veřejných zakázek
 • Zadávací dokumentaci
 • Přílohy zadání
 • Kritéria hodnocení
 • Nezbytné dokumenty
 • Odborný člen komise
Vzdělávání
 • Návrh konceptu semináře
 • Místo konání dle potřeby
 • Občerstvení pro účastníky
 • Webová prezentace akce
 • Materiály pro vaše vzdělávání

Chcete se na něco zeptat?

Tak neváhejte a udělejte první krok k úspoře.

Kontakt

 
Sídlo

Sokolovská 428/130

186 00 Praha 8

IČO: 199 08 806

 
E-mail
 
Telefonní číslo