Analýza potenciálu úspor

Nechte nás pracovat s nasbíranými daty a určit potenciál pro úspory ve vašem objektu.

Vytěžíme dostupná a získaná data

Při tvorbě analýzy trváme na poskytnutí požadovaného množství podkladů. U vašich existujících dat posoudíme, zda jsou dostatečná pro realizaci analýzy. Chybějící data se vždy snažíme získat v maximálním rozsahu. Na základě dat začneme hledat cesty jak dosáhnout co nejvyšší úspory. Za účelem upřesnění technického řešení a předpokládaných investičních nákladů vedeme předběžné tržní konzultace s prověřenými dodavateli. Navržená řešení tak nejsou jen teoretickým odhadem.
Součástí analýzy je:
  • Analýza spotřeb energií
  • Identifikace slabých míst
  • Návrh snížení spotřeby 
  • Energetická soběstačnost
  • Modely financování
  • Harmonogram realizace

Síla tkví v detailu

Zaměřujeme se na každý detail v objektu. Používáme moderní metody měření a zpracování dat. Jedině tak lze totiž vyhotovit skutečně relevantní studii, která neskončí v šuplíku, ale bude sloužit jako podklad k budoucím záměrům. Analýza je zpracovávána v několika variantách. Ke každé analýze zpracováváme také manažerský souhrn, kde jsou zdůrazněny nejvýznamnější oblasti. Díky tomu si zákazník může konečné řešení sám zvolit dle svých možností a potřeb.

Nejsou vaše podklady dostatečné a nechcete trávit čas jejich sháněním?

Využijte naší služby pasportizace objektu. Na požádání vám připravíme indikativní nabídku, kterou následně uzpůsobíme přesně vašim potřebám.

Zajímá vás cena analýzy potenciálu úspor pro váš objekt?

Vyplňte níže uvedený formulář a zašleme vám indikativní nabídku.