Naše služby

Poskytujeme služby, které za vynaložené prostředky a úsilí přináší skutečnou přidanou hodnotu.

Pasportizace objektu

Pokud uvažujete o jakékoliv rekonstrukci nebo úpravě v objektu, začněte pasportizací. Zmapování stávajícího stavu je základ.

Analýza potenciálu úspor

Zajímá vás, jakých úspor lze dosáhnout ve vašem objektu? Potřebujete návod jak na to? Nechte si zpracovat analýzu potenciálu úspor.

Analýza vnitřního prostředí

Chtěli byste vědět, jaká je kvalita ovzduší v budově. Nebo jaká je intenzita či spektrální složení osvětlení?

Finanční zdraví dodavatelů

Chystáte se podepsat smlouvu s neznámým dodavatelem a zajímá vás jeho finanční zdraví? Zpracujeme vám analýzu, která pomůže předejít řadě budoucích potíží.

Projekční a inženýrská činnost

Máte stanoven konkrétní záměr a chystáte se zadat zpracování projektové dokumentace? Potřebujete komunikovat s úřady nebo jinými institucemi a nemáte na to čas?

Zadávání veřejných zakázek

Chystáte se zadávat veřejnou zakázku a nevíte si rady? Nebo zkrátka chcete jen odborný dohled při zadavatelské činnosti? Rozsah požadovaných služeb je jen na vás.

Pasportizace veřejného osvětlení

Chystáte obnovu soustavy veřejného osvětlení? Nebo chcete jen zjistit přesné počty a parametry svítidel a náklady na provoz soustavy VO? Zpracování pasportu je správnou cestou.

Pasportizace městského majetku

Když se zpracovává pasport veřejného osvětlení, nabízí se zahrnout do pasportu i další oblasti. Zpracujeme vám pasport městské zeleně, inventáře či produktovodů dle vašeho zadání.

Vzdělávání

Nasbírali jste s námi zajímavá data, chystáte zajímavé záměry, nebo jste je již realizovali? Pojďte s námi uspořádat seminář pro kolegy z úřadu nebo žáky vašich škol.