Pasportizace městského majetku

Získejte komplexní přehled o mobiliáři, zeleni či produktovodech na území vaší obce.

Když pasport, tak se vším všudy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a některé další předpisy ukládají obcím povinnost vytvářet pasporty různých oblastí. Pasport je často podceňovanou součástí agendy všech měst a obcí. Málokdo tuší, jaký potenciál využití v sobě skrývají data, která může díky pasportu získat. Pokud se v obci provádí pasport jedné oblasti (např. veřejného osvětlení), je více než vhodné realizovat zároveň pasport také ostatních oblastí. V jedné mapové aplikaci můžete mít zaznamenané různé vrstvy pasportů. Pasportem získaná data v sobě skrývají velký potenciál pro další využití.
Zpracujeme pasport:
  • Zeleně
  • Městského mobiliáře
  • Produktovodů
  • Místních komunikací
  • Dopravního značení

Základní kámen správy obce

Pasporty zanesené do jednotné aplikace vám pomůžou sledovat náklady na jednotlivé oblasti samosprávy. Se získanými daty je třeba dále pracovat, a proto jsme tu my. Nabízí se například zavedení energetického managementu. Energetický management je nástroj sledování a vyhodnocování spotřeb energií za účelem jejich trvalého snižování. Se zavedením energetického managementu podle ISO 50 001 vám navíc odpadá povinnost realizovat pravidelné energetické audity objektů.

Ještě nemáte pasport veřejného osvětlení?

Nechte si ho od nás zpracovat do jednotné aplikaci spolu s ostatními pasporty.

Zajímá vás cena za pasport městského majetku?

Vyplňte níže uvedený formulář a zašleme vám indikativní nabídku.