Kdo jsme vlastně zač

Jaká byla naše cesta k poskytování poradenských služeb v energetice a co nás motivovalo začít dělat věci po svém?

ARBOL

Bystrý čtenář si jistě všimne, že arbol není typicky české slovo. Dokonce to vůbec české slovo není. Nejde ani o zkratku nějakých počátečních písmen. Název našeho projektu je mnohoznačným španělským slovem, které v překladu do češtiny znamená "strom" nebo "hřídel". Slovo arbol v názvu projektu sdružuje zálibu ve španělském jazyku, pozitivní vztah k životnímu prostředí a také jednu z nejdůležitějších technických součástek většiny motorů a strojních zařízení, jejíž označení je také příjmením zakladatele projektu ARBOL energetické poradenství.

Z volné nohy do tepla korporátu a zase zpět

Ještě při vysoké škole jsem se začal věnovat pojišťovnictví jako zprostředkovatel služeb toho času druhé největší pojišťovny v České republice. Brzy jsem zjistil, že tato cesta nebude pro mě. Ve snaze sdělovat lidem skutečně to podstatné a pravdivé, vytvářet přidanou hodnotu a vidět za sebou kus odvedené práce jsem se během necelého roku snažení stal vážným aspirantem na ocenění Nejhorší pojišťovák roku 2018.

V době mého konce v oboru pojišťovnictví se mi naskytla příležitost pracovat pro jednoho z největších dodavatelů tepla v České republice. Tam jsem se z pozice juniorního projektového manažera postupně propracoval až v člověka, který měl tu čest získat a následně řídit svého času největší EPC projekt v České republice, a to komplexní realizaci energetických úspor v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Práce v korporátní sféře mi dala možnost nahlédnout do světa velké energetiky. Poznal jsem, jak to chodí v korporátech a jak je vlastně malý a uzavřený energetický rybníček v České republice. S postupem času a přibývajícími zkušenostmi jsem cítil, že mám v korporátu čím dál více svázané ruce a nemohu dělat věci po svém. Proto se dlouhodobá myšlenka změnila ve skutečnost a vznikl ARBOL.

Podařilo se mi obklopit se lidmi, kteří jsou naladěni stejně jako já a mají stejný cíl: Poskytnout zákazníkovi službu s opravdu přidanou hodnotou. Ačkoliv je každý z nás úplně jiný, naprosto vzácně se doplňujeme našimi znalostmi a dovednostmi, které tvoří unikátní spojení. Naše myšlenky a zkušenosti chceme šířit mezi své zákazníky a pomáhat jim šetřit energii jejich vlastní i tu, kterou musí za velké peníze nakupovat.

V čem vynikáme

Základním pilířem naší práce jsou data. Pokud nejsou k dispozici, získáme je jiným způsobem. Právě díky datům jsou naše výstupy skutečně vypovídající a slouží jako významný podklad k budoucím úvahám. Naší specializací jsou poradenské služby pro města a obce, kde je portfolio našich služeb nejpestřejší. Bohaté zkušenosti máme ale i v průmyslu, a to jak s dodávkami tepla, chladu či stlačeného vzduchu, tak v oblasti úspor vody či elektřiny.

Podílíme se na návrhu a realizacích řady fotovoltaických elektráren a úspěšně řešíme dodávky LED svítidel napříč všemi segmenty. Po zkušenostech už dnes víme, že chceme dělat opravdu jen na věcech, které dávají smysl. Ze zákazníků potřebujeme cítit odhodlání a vůli něco skutečně řešit. Pak už vlastně až tak nezáleží, z jakého segmentu jste, protože vždycky najdeme společnou řeč.
Kdo jsou naši zákazníci
  • Města, obce či kraje
  • Školy a školská zařízení
  • Domovy seniorů
  • Administrativní objekty
  • Průmyslové podniky
  • Majitelé budov
  • SVJ a bytová družstva