Zadávání veřejných zakázek

S námi budete mít jistotu bezstarostného průběhu zadávacího řízení.

Zadávací řízení jako užitečný nástroj

Zadávací (dříve také označováno jako výběrové) řízení je v českém prostředí vnímáno velmi negativně. Za vinu to lze přikládat například i nastavení zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten ve většině případů nutí veřejné zadavatele volit cestu nejnižší ceny. Ačkoliv je cena velmi důležitá, neměla by být jediným kritériem výběru dodavatele. Přílišný tlak na cenu vede ke zbytečným kompromisům, které se podepisují na konečné kvalitě předmětu plnění. Na každou dodávku či stavební práci se snažíme dívat z dlouhodobého hlediska jejího celého životního cyklu.
Zpracujeme:
  • Zadávací dokumentaci
  • Přílohy zadání
  • Kritéria hodnocení
  • Nezbytné dokumenty

Balíček služeb či jednorázová pomoc

Zadávací řízení organizuje vaše oddělení veřejných zakázek a nepotřebujete jej zajistit na klíč? Umíme vám pomoci i v dílčích částech. Víte, že se parametry zadávacího řízení dají nastavit i jinak? Pomůžeme vám vhodně zvolit adekvátní parametry pro kvalifikaci či hodnocení, nebo se staneme odborným členem komise posuzující nabídky. Jaký rozsah služeb si vyberete,  je jen na vás.

Máte pochybnosti o vybraném dodavateli?

Nechte si zpracovat analýzy finančního zdraví dodavatele a zjistěte jeho finanční historii. Dozvíte se, jak hradí své závazky, kolik má zaměstnanců nebo jaká je procentní pravděpodobnost jeho úpadku v daném období.

Zajímá vás cena za asistenci při zadávání veřejných zakázek?

Vyplňte níže uvedený formulář a zašleme vám indikativní nabídku.