Podpora obnovy soustav veřejného osvětlení pokračuje i v roce 2024

S rostoucími cenami elektrické energie nabrala na významu v obecním rozpočtu jedna konkrétní položka - veřejné osvětlení. Obec veřejné osvětlení zajišťovat nemusí, zákon o takové povinnosti nehovoří. Poskytování služeb veřejného osvětlení je zařazeno mezi tzv. záležitosti v zájmu obce, a to jako pomocný prostředek zajištění bezpečnosti. Většina obcí tak své veřejné osvětlení provozuje a pravidelně vykazuje nemalé náklady nejen za samotnou elektrickou energie, ale také za údržbu svítidel a související infrastruktury.

Normy jako (ne)přítel

V souvislosti s veřejným osvětlením se velmi často hovoří o normách. Problematikou veřejného osvětlení se zabývá nejvíce norma s označením ČSN EN 13201-1 až 4. Tento dokument definuje základní standardy pro osvětlení pozemních komunikací. Normu je možné brát jako pomůcku při návrzích světelných soustav. Existuje jistý předpoklad, že běžnému smrtelníkovi se nebude chtít normy studovat. Proto jsou tu experti, kteří se světelnou technikou zabývají a pomůžou vám navrhnout optimální světelnou soustavu - právě na základě zmíněných norem. Žádný zákon však nestanovuje povinnost se normou řídit, a tak se norma stává závaznou jen v určitých konkrétních případech. Například při žádosti o dotaci.

Dobrá rada nad zlato

Pokud začínáte přemýšlet o rekonstrukci veřejného osvětlení, nejprve se zamyslete, jak je na tom vaše stávající soustava a jaké k ní máte podklady. Myslete na to, že bez pasportu veřejného  osvětlení se neobejdete. Aktuální stav je totiž velmi důležitý pro rozhodnutí, jak budete obnovu veřejného osvětlení financovat. Nesplňujete dnes současné normy pro veřejné osvětlení? Pak pro vás bude v současném nastavení dotační politiky Ministerstva průmyslu a obchodu velmi obtížné dosáhnout na dotaci. Ptáte se proč? Přidáním svítidel dochází ke snížení konečné úspory a tím se snižuje procento poskytnuté dotace. Zároveň bez přidání svítidel nejste schopni o dotaci žádat, protože nesplníte jednu ze základních podmínek dotačního titulu - splňovat normy pro veřejné osvětlení. Vyhledejte proto vždy odborníka a konzultujte s ním, jak s vaším veřejným osvětlením naložit.

V noci má být tma 

Občas máme tendenci zapomínat, že jsme jako lidé pouhou dílčí součástí živočišné říše. Člověk se - stejně jako ostatní živočišné druhy - vyvíjel miliony let až do současné podoby. Kromě poslední přibližně dvou set let byl zvyklý na základní podmínku - v noci je tma. Živé organismy jsou na světlo velmi citlivé a noční svícení pro ně představuje dlouhodobý problém. Jak uvádí významný badatel v oblasti vlivu osvětlení na živé organismy Hynek Medřický, v posledních 27 letech vymizelo 75% biomasy létajícího hmyzu, a to právě i kvůli světelnému smogu. Když už tma být nemůže, snažme se minimalizovat množství nepotřebného světla a sviťme skutečně jen tam, kde je to nutné a tak, jak je to nutné.

Dotace jako příležitost

Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračuje v přijímání žádosti ve výzvě Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2, a to až do 31.12.2024. Máte tak ještě dostatek času přemýšlet a rozhodnout se, zda výměnu osvětlení s dotací realizovat. Pokud vás zajímá názor odborníka, nebo chcete zmapovat stávající stav veřejného osvětlení, obraťte se na ARBOL. Pomůžeme vám navrhnout optimální světelnou soustavu, připravíme koncepci obnovy a navrhneme vhodné modely financování.