Analýza potenciálu EPC: MPO připravilo pokračování oblíbené výzvy

Již několik let uvolňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostředky, které pomohou municipalitám i firmám snižovat energetickou náročnost budov a s tím související náklady na energie. Výzva č. 1/2024 z programu EFEKT je pokračující výzvou s vylepšenými podmínkami. Nově lze čerpat v rámci jedné žádosti až 500 000 Kč do výše 80% způsobilých výdajů.

Dotace pro všechny

Výzva je určena prakticky pro všechny právnické osoby. Oprávněnými žadateli jsou jak města a obce včetně svých příspěvkových organizací, tak soukromé právnické osoby či církve. Pokud si nejste jistí vhodností využití metody EPC nebo chcete znát skutečný potenciál úspor energií ve vašem objektu, je dotace určena právě pro vás.

Samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu uvádí: "Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti." Velmi důležitou informací je zejména to, že v případě neprokázání vhodnosti realizace metody EPC nemusí příjemce vracet dotaci.

Pozor na přesycený trh

V posledních dvou letech zažívá metoda EPC obrovský boom. Kromě zvýšení cen energií se objevily nové možnosti financování přípravné části projektu. Vedle tradičního EFEKTu od Ministerstva průmyslu a obchodu se objevil také program Elena pod záštitou Národní rozvojové banky. Na první pohled velmi výhodné podmínky tohoto programu vedly k masivnímu zájmu o EPC. Začaly vznikat projekty, které by za normálních okolností jako EPC nikdy nevznikly. To mělo za následek zahlcení poradenských firem i dodavatelů.

Důležitost předběžných konzultací

Analýza vhodnosti metody použití metody EPC je velmi užitečným rozhodovacím nástrojem. Aby mohl být dostatečně vyčerpán její potenciál, je velmi důležité již od samého začátku věnovat čas přípravě a vytipovat vhodné objekty. Pokud totiž vyberete objekty, u nichž bude vysoká pravděpodobnost vhodnosti, budou vámi vynaložené prostředky skutečně efektivně využity. V opačném případě s vám může stát, že budete jen stěží shánět poradce, který se daného projektu chopí a ještě obtížněji budete hledat někoho, kdo vám konečné řešení postaví.

Postupujte systematicky a nedělejte věci jen proto, že je dělá někdo jiný. Jestli vás zajímá, zda jsou vaše objekty pro EPC vhodné, ARBOL je tu pro vás.